برای رمز این بازی باید متن زیر را در نت پد prism3d کپی کنید 

'uset g_console "0"' to 'uset g _console "1"'

And also change 'uset g_developer "0" to uset g_developer "1".

سپس وارد بازی میشوید وکلید پ در زیر اسکیپ را فشار میدهی ومتن های زیر را تایپ میکنید

  • -"cheat money" - receive $500 000 instantly
  • -"cheat driver" - add a random driver to your fleet (press UP for infinite drivers)
  • -"cheat rating" - view list of companies
  • -"cheat rating <0-23>" - increase the company ratings for that specific company
  • -"cheat company <0-23>" - List branch offices for specified company
  • -"cheat company <0-23> " - Teleport to specified company and branch
  • -"edit" - Map/world editor
  • -"exit" - Return to main menu
  • -"quit" - Quit game

-"sys_info" - Display operating system information          


برچسب‌ها: رمز
+ نوشته شده توسط امیر کشاورز در دوشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 15:25 |


Powered By
BLOGFA.COM